Alergia pokarmowa może być groźna! - Testy natywne – testy prick by prick z naturalnych pokarmów...

alergia pokarmowaTesty natywne – testy prick by prick z naturalnych pokarmów.

Na alergie pokarmową obecnie cierpi około 1-2 % naszej populacji. Częstość występowania alergii pokarmowej wzrasta najszybciej z pośród innych alergii. Alergia pokarmowa może być groźna, ponieważ aż 8% pacjentów uczulonych na pokarmy może zareagować wstrząsem anafilaktycznym i jest to stan zagrażający życiu chorego.

Alergię pokarmową diagnozujemy wykonując testy skórne, testy z krwi na swoiste IgE oraz również z krwi na komponenty alergenowi (tzw. diagnostyka komponentowa lub molekularna alergii). Najczęściej w Poradniach Alergologicznych wykonuje się testy prick na alergeny komercyjne (test prosty, dostępny w każdej poradni alergologicznej). Czułość tych testów jest niestety bardzo niska i tylko u co 3-go pacjenta możemy wykryć uczulający pokarm. Zdecydowanie czulszymi testami są testy z naturalnych pokarmów których czułość oceniana jest na 60-70%. Testy są pracochłonne dla wykonujących dlatego tylko nieliczne poradnie wykonują ten test. Do testu wykorzystuje się naturalne pokarmy (można wykonać test z pokarmu wskazanego przez pacjenta), technika testu jest prosta : najpierw nakłuwa się dany pokarm a następnie nakłuwa się naskórek pacjenta stąd nazwa testy (trick by trick - nakłucie przez nakłucie).

NAJBLIŻSZY TERMIN TESTÓW NATYWNYCH W NASZEJ PORADNI : 10 grudnia godz. 10.00, wejście B, II Piętro – gabinet zabiegowy Poradni Alergologicznej.

Powrót do listy