Alergii nie można lekceważyć!

W ramach prywatnego pobytu dziecka z rodzicem w Oddziale Alergologicznym Specjalistycznego Szpitala CDT Medicus, można uzyskać kompleksową diagnostykę alergii i nawracających infekcji. Rozmowa z dr.n.med. Arturem Kwaśniewskim, specjalistą chorób wewnętrznych i alergologiem, ordynatorem Oddziału Specjalistycznego Szpitala CDT Medicus.

 

Kiedy zaczyna się problem z alergii?

– Choroby alergiczne zaczynają się bardzo często w wieku niemowlęcym. U niewielkiej części dzieci objawy ustępują samoistnie, jednak większość z nich uczula się na kolejne wprowadzane pokarmy, a następnie na alergeny wziewne (pyłki roślin, roztocza kurzu domowego, sierści zwierząt – szczególnie kota, czy w wieku późniejszym na alergeny kontaktowe). Na początku w okresie pierwszych 12 miesiącach życia objawy alergiczne manifestują się zmianami skórnymi, niekiedy wzdęciami i bólami brzucha czy luźnymi stolcami. Następnie pojawiają się objawy z górnych dróg oddechowych: katar , zapalenie spojówek a w dalszej kolejności astma. Obserwuje się wówczas: sapkę, kichanie, katar, napadowy kaszel, nawracające i długo utrzymujące się zapalenie oskrzeli czy przewlekły kaszel. To przechodzenie jednej postaci alergii w drugą, gdy nie jest ona dobrze leczona, określa się mianem marszu alergicznego.

 

W jaki sposób można chronić dziecko przed wystąpieniem marszu alergicznego?

– Jeśli w okresie niemowlęcym podejmiemy działania profilaktyczne, które polegają na opóźnianiu kontaktu dziecka z alergenami, możemy ten proces powstrzymać (odpowiednia dieta w przypadku genetycznej predyspozycji do alergii, czy szybko wprowadzone odczulanie na właściwie określony alergen). Każde dziecko z rozpoznaną alergią powinno pozostawać pod stałą opieką lekarską, nawet w okresie kiedy nie występują objawy.

 

Gdzie można najszybciej i najpełniej zdiagnozować dziecko pod kątem alergii?

– Sądzę, że miejscem gdzie można przeprowadzić najpełniejszą diagnostykę alergologiczną jest oddział w Szpitalu CDT Medicus, który umożliwia kompleksowe przebadanie dziecka w krótkim czasie, stosując najnowocześniejsze techniki laboratoryjne oraz aparaturowe (spirometria z próbami prowokacynymi, bodypletyzmografia, rhinometria z próbami prowokacyjnymi, poziom tlenku azotu czy badanie u dziecka bezdechów podczas snu ). Tylko pobyt w szpitalu pozwoli za jednym razem przy pobraniu krwi dziecka wykonać badania w kierunku zaburzeń odporności, badania w kierunku celiakii oraz panele swoistych IgE, które wskazują na jakie substancje uczulone jest dziecko. W przypadku podejrzenia astmy trzeba wykonać próby prowokacyjne dla potwierdzenia nadreaktywności oskrzeli, które szczególnie u dzieci powinny być wykonywane w szpitalu.

 

Czy wizyty w poradni alergologicznej nie zapewniają optymalnej diagnostyki?

– Obecnie poradnie alergologiczne ograniczają diagnostykę do wykonania standardowych testów na alergeny wziewne i pokarmowe oraz spirometrię, czyniąc diagnostykę często niedostateczną. Należy pamiętać, że ujemny test na podstawowy zestaw alergenów wziewnych czy pokarmowych wcale nie wyklucza alergii u naszego dziecka. Wiarygodność testów na alergeny wziewne to 90 % właściwych rozpoznań, a na alergeny pokarmowe tylko 30-40%. Jedynie pobyt w szpitalu przy kompleksowej diagnostyce pozwala jednocześnie wykonać testy skórne oraz badania z krwi dziecka, często uzupełniając diagnostykę o testy z naturalnych pokarmów. W przypadku podejrzenia astmy, trzeba wykonać próby prowokacyjne dla potwierdzenia nadreaktywności oskrzeli, które szczególnie u dzieci powinny być wykonywane w szpitalu.

 

Jakie badania dają największą pewność rozpoznania?

– Najważniejsza jest kompleksowość badań. Dla oceny uczuleń u dzieci musimy wykonać testy skórne, badanie swoistych IgE z krwi dziecka, często testy prowokacyjne donosowe lub dospojówkowe, które mają największe znaczenie kliniczne, szczególnie w doborze szczepionki odczulającej. Najtrudniejsza jest diagnostyka alergii pokarmowych, która poza testami pokarmowymi komercyjnymi powinna obejmować testy płatkowe atopowe, testy z naturalnymi pokarmami wykonanymi dwoma technikami : prick ( technika powszechnie używana w testach standardowych ) oraz technikom testów płatkowych. To wszystko powinna być jeszcze zakończone oznaczeniem paneli swoistych IgE z krwi dziecka przynajmniej dla 40 alergenów pokarmowych w tym 4 szczegółowym alergenom mleka krowiego.. U wielu dzieci, a szczególnie u dzieci ze zmianami skórnymi, należy wykonać testy płatkowe na podstawowe alergeny kontaktowe – na to badanie potrzeba przynajmniej 4 dni.

 

Jak wygląda standardowa hospitalizacja w ramach prywatnego pobytu na oddziale alergologicznym?

– Pobyty standardowo zaczynają się w poniedziałek i trwają do czwartku, w razie konieczności do piątku. W ramach prywatnego pobytu rodzica z dzieckiem proponujemy kompleksową diagnostykę alergii i nawracających infekcji u dzieci w ramach programów:

  • zaburzeń odporności dziecka i nawracających infekcji
  • alergii wziewnej i astmy oskrzelowej
  • alergii skórnej i atopowego zapalenia skóry
  • alergii pokarmowej z badaniami w kierunku celiakii.

Oferujemy pobyty w komfortowych pokojach 2 osobowych, z całodobową opieką pielęgniarską. Pobyt ma charakter diagnostyczny, leczniczy i edukacyjny w zależności od schorzenia i problemów zdrowotnych dziecka. Warto wiedzieć, że podczas pobytu w oddziale szpitalnym rodzic towarzyszący dziecku może wykonać każde badanie lub konsultacje specjalistyczną dla siebie z upustem 30% w stosunku do cennika CDT Medicus.

 

– Dziękuję za rozmowę.

 

 

Powrót do listy