Leki biologiczne w leczeniu astmy


LEKI BIOLOGICZNE W LECZENIU ASTMY


 

Rozmowa z dr. n. med. Arturem Kwaśniewskim, specjalistą chorów wewnętrznych i alergologii, ordynatorem Oddziału Alergologii, Geriatrii i Chorób Wewnętrznych - CDT Medicus, Szpital Lubin.

 

Często chorzy bagatelizują pierwsze napady duszności pojawiające się zwłaszcza w nocy i nad ranem, problemy z zaczerpnięciem oddechu czy silny suchy kaszel oraz odkrztuszanie gęstej wydzieliny, występujące najczęściej po wysiłku fizycznym. Specjaliści mówią :To błąd! Nieleczona astma może zamienić się w ciężką niekontrolowaną odmianę choroby objawiającą się częstymi atakami, które mogą prowadzić nawet do zgonu. Co to jest ta ciężka astma ?

 

Jest to taka postać astmy, w której pomimo zastosowania optymalnego wielolekowego schematu leczenia, nie uzyskujemy całkowitego ustąpienia objawów astmy. Pacjenci z ciężką astmą (w 80 % kobiety ) mają duszności wysiłkowe, częste przebudzenia w nocy, napady kaszlu w nocy, często muszą używać doraźnych leków rozszerzających oskrzela (berotecu lub ventolinu). Na taką postać astmy cierpi około 5 do 10 procent astmatyków.

 

Czy astma w Polsce jest dobrze leczona?

O astmie dobrze leczonej, czyli według obecnej nomenklatury astmie całkowicie kontrolowanej mówimy wtedy, gdy pacjent ma prawidłowe wyniki badania spirometrycznego, nie ma w nocy kaszlu ani wybudzeń, gdy w ciągu dnia nie doświadcza ograniczenia wydolności fizycznej i stosuje w ciągu 14 dni mniej niż 2 wdechy leków rozszerzających oskrzela.

 

Jak to wygląda w ujęciu statystycznym?

Ocenia się, że ponad 50 % pacjentów stanowią chorzy z astmą częściowo kontrolowaną, gdy występuje jedna z sytuacji opisanych wyżej (ograniczenie wydolności, kaszel, wybudzania w nocy czy zła spirometria).

 

Kto powinien leczyć takich astmatyków ?

Astma ciężka powinna być leczona przez wysokospecjalistyczne ośrodki alergologiczne, mające możliwość wykonania licznych dodatkowych badań diagnostycznych jak: poziomy tlenku azotu w drogach oddechowych, badania drożności nosa (rhinometria) czy badań TK płuc i zatok i oczywiście wiarygodnych porównywalnych badań spirometrycznych.

 

Pacjent z astmą częściowo kontrolowaną powinien być okresowo konsultowany przez poradnie specjalistyczne (alergologiczna, pulmonologiczna, pacjent z astmą niekontrolowaną powinien być, tak jak z astma ciężką, leczony w ośrodkach specjalistycznych.

 

Jaka są perspektywy leczenia astmy ciężkiej i niekontrolowanej ? Czy są nowe leki lepiej kontrolujące objawy astmy.

W leczeniu wielu chorób przełomem są tzw. leki biologiczne, nowa generacja leków immunologicznych skierowana przeciwko swoistym czynnikom sprawczym chorób zapalnych. Astma jest chorobą zapalną oskrzeli i również w tym przypadku wynaleziono nowe leki biologiczne. W specjalistycznym ośrodku alergologicznym CDT MEDICUS od maja tego roku 3 pacjentki z ciężką astmą leczone są takim nowym lekiem biologicznym (XOLAIR ) z bardzo dobrym efektem. Kolejne 2 pacjentki oczekują na zgodę komisji kwalifikującej do tej metody leczenia. Leczenie to jest w całości finansowane przez NFZ. Koszt miesięcznego leczenia tym lekiem u jednej z pacjentek do 9000,00 miesięcznie.

 

Czy Xolair jest jedynym lekiem biologicznym w leczeniu astmy?

W Polsce obecnie jest to jedyny lek biologiczny zarejestrowany i finansowany przez NFZ do leczenia astmy. Starania o program leczenia astmy ciężkiej tym lekiem trwały około 5 lat i program ten działa dzięki zaangażowaniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, które taki program stworzyło.

 

Czy jest szansa na inne leki ?

Tak. Obecnie w tzw. fazie 3 są badane dwa leki biologiczne o innym mechanizmie działania niż XOLAIR (XOLAIR to przeciwciało przeciwko IgE). Są to przeciwciała skierowane przeciwko konkretnym czynnikom sprawczym zapalenia ( Interleukinie 5 I interleukinie 13 ) . Mój ośrodek będzie brał udział w badaniu klinicznym oceny jednego z tych leków (przeciwciało przeciwko interleukinie 5 ), lek ten będzie zastosowany u pacjentów z astmą ciężką i niekontrolowaną.

 

Kto będzie mógł ,wziąć udział w tym badaniu ?

 Każdy astmatyk, który zgłosi się do naszego ośrodka, wyrazi zgodę ma badanie i spełni kryteria astmy ciężkiej, źle kontrolowanej.

 

Dziękuję za rozmowę

 źródło: MIESIĘCZNIK REGIONU MIEDZIOWEGO "NASZE ZDROWIE" nr 80 LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2013

Powrót do listy