NANO SYSTEM - w diagnostyce i leczeniu - ALERGOLOGIA XXI WIEKU

Rozmowa z dr. n. med. specjalistą chorób wewnętrznych i alergologii Arturem Kwaśniewskim, ordynatorem Oddziału Alergologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego CDT MEDICUS.

Niewątpliwie wyzwaniem współczesnej medycyny przełamującej tak wiele barier jest walka z chorobami cywilizacyjnymi… 

     
   

Rzeczywiście, niezależnie od już dokonanego postępu, zmierzenie się z chorobami cywilizacyjnymi wymaga ogromu przygotowań. Przede wszystkim konieczny jest dalszy rozwoju metod diagnostycznych na miarę nowego stulecia – nano pomiarów czy diagnostyki molekularnej (komponentowej) w alergologii. Wszystko wskazuje, że udoskonalenie w przyszłości metod obrazowania pozwoli nam zajrzeć w pojedynczą komórkę, już nie tylko tkanki, bo XXI wiek w medycynie, a tym samym w alergologii, to czas nanotechnologii, leczenia biologicznego i diagnostyki molekularnej.

 

Czym jest nanotechnologia?

Nanotechnologia to dyscyplina technologii oraz nauki, która zajmuje się tworzeniem struktur na poziomie nanometrycznym, czyli na poziomie pojedynczych atomów i molekuł. Istotą nanotechnologii jest sterowane tworzenie i stosowanie materiałów i struktur, urządzeń i systemów o nanometrowych wymiarach. W medycynie mamy np. nano- i mikroczujniki, przenośne laboratoria do natychmiastowych analiz, aparaty wszczepiane do organizmu i monitorujące stan zdrowia. Nanomateriały, nanostruktury z pewnością będą wykorzystywane w farmaceutyce do precyzyjnego dostarczania leków, do niszczenia pojedynczych komórek nowotworowych lub do ochrony innych komórek. Przykładem ultradokładnych oznaczeń jest np. parts per bilion (ppb) - oznaczenie poziomu tlenku azotu w dolnych drogach oddechowych, które podajemy w przyjęty na świecie sposób wyrażania stężenia skrajnie rozcieńczonych roztworów związków chemicznych. Stężenie to jest pochodną ułamka molowego i określa ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 miliard (ang. billion - 109) cząsteczek roztworu. Podwyższone stężenie tlenku azotu w powietrzu wydychanym świadczy o toczącym się przewlekłym procesie zapalnym dróg oddechowych. Najczęściej jest to astma oskrzelowa, ale możliwe są także inne przyczyny.

 

W jakich schorzeniach stosuje się w Medicusie nowe zdobycze ?

W leczeniu astmy i pokrzywki wykorzystujemy najnowsze zdobycze farmakoterapii lecząc pacjentów lekami biologicznymi - preparatami przeciwciał. Jednym z takich leków jest omalizumab, stosowany z dobrymi efektami w astmie ciężkiej. W  ramach programu NFZ oraz z bardzo dobrym efektem w pokrzywce przewlekłej. Innym lekiem jest przeciwciało anty IL5 (blokujące bardzo ważna cytokinę odpowiedzialną za rozwój astmy). Lekiem tym w ramach badań klinicznych leczonych było kilkunastu pacjentów z bardzo dobrym efektem.

 

Są inne, bardziej spektakularne przykłady zastosowania w alergologii najnowszych technologii?

Najlepszym dowodem na technologie XXI  wieku w alergologii jest diagnostyka molekularna, inaczej mówiąc komponentowa diagnostyka alergii. Obecnie stwierdzenie  uczulenia na jakiś alergen jest niewystarczające , szczególnie w przypadku diagnostyki  alergii pokarmowej i anafilaksji po pokarmach i po wysiłku. Stwierdzenie alergii na mleko w teście skórnym czy nawet określenie z krwi swoistych IgE na mleko to obecnie jest nie wystarczająca diagnostyka. Należy oznaczyć przeciwciała przeciwko komponentom, czyli składnikom mleka, mniejszym cząsteczkom mleka, czyli kazeinie, alfa-laktoalbuminie, beta-laktoglobulinie oraz albuminie surowicy bydlęcej. Dopiero na podstawie oznaczeń swoistych IgE przeciwko tym drobinom można określić alergię na mleko z określeniem prawdopodobieństwa wytworzenia tolerancji i czasu trwania tej alergii.

 

W jakich innych wskazaniach wykonuje się diagnostykę komponentową?

Na przykład alergia na jajko również powinna być oparta o diagnostykę komponentową.

W przypadku alergii na pyłki brzozy bardzo przydatne jest oznaczenie poziomu przeciwciał przeciwko rekombinowanym komponentom pyłków brzozy (betv1 i betv2 ), które pozwala przewidzieć odczyny krzyżowe z różnymi pokarmami roślinnymi i określić wskazania do leczenia odczulającego.

Bezwzględnie wymagają diagnostyki molekularnej, którą wykonujemy w naszym laboratorium, reakcje anafilaktyczne po pokarmach zagrażających wstrząsem: alergii na orzechy, ryby, owoce morza, brzoskwinie.

Kolejnym ważnym wskazaniem do diagnostyki molekularnej jest anafilaksja powysiłkowa, która wiąże się z alergią na pokarmy a szczególnie na mąkę pszenną. W tym przypadku bezwzględnie trzeba oprzeć się na badaniach poziomu przeciwciał przeciwko rekombinowanym alergenom np. mąki.

Ostatnim bardzo ważnym badaniem jest określenie poziomu tryptazy u pacjenta. Tryptaza jest markerem ciężkości reakcji uczuleniowej, pacjenci z podwyższonym poziomem tryptazy wymagają innego postępowania: pacjent musi być odczulany na jady przez całe życie, pacjenci uczuleni na pokarmy powinni zawsze nosić z sobą ampułkę adrenaliny, jako jedynego leku ratującego przez rozwinięciem wstrząsu anafilaktycznego zagrażającego życiu pacjenta.

Poradnia alergologiczna /Specjalistyczna Przychodnia CDT Medicus

ul. Leśna 8 Lubin 59-30, tel. 76 74 66 221, 223

 

 

 nano system # diagnostyka komponentowa # diagnostyka molekularna # anafilaksja powysiłkowa # reakcja anafkatyczna # wstrząs anafilaktyczny # alergia na orzechy # nanonetchnologia # leczenie biologiczne

Powrót do listy