Diagnostyka

 

SPECJALIZUJE SIĘ W DIAGNOSTYCE
I LECZENIU

 

 Astma - pełna diagnostyka astmy u dzieci i dorosłych w oparciu o badania:

 • spirometria i próby prowokacyjne z metacholiną, aspiryną i alergenami swoistymi
 • prowokacyjna próba metacholinowa
 • oznaczanie poziomu tlenku azotu ( FeNO )
 • ocena wydolności i drożności dróg oddechowych w oparciu
  o BODYPLETYZMOGRAFIE
 • leczenie astmy u dzieci i dorosłych
 • leczenie astmy ciężkiej w oparciu o najnowsze leki biologiczne: XOLAIR
 • obiektywne monitorowanie leczenia astmy
 • udział w badaniach klinicznych z dostępem do najnowocześniejszego
  leczenia astmy ciężkiej, astmy leczonej doustnymi steroidami

 

POCHP

 • diagnostyka POChP w oparciu o : spirometrię, próby rozkurczowe, body pletyzmografię
 • monitorowanie przebiegu leczenia : bodypletyzmografia
 • najnowsze leki, udział w badaniach klinicznych najnowszych leków
  w leczeniu POChP

 

Alergiczny nieżyt nosa

 • pełna kompleksowa diagnostyka ALERGII W OPARCIU O:
  - TESTY SKÓRNE PRICK,
  - TESTY SKÓRNE PŁATKOWE,
  - OZNACZANIE SWOISTYCH IgE z KRWI PACJENTA.
 • wykonywanie donosowych testów uczuleniowych
 • diagnostyka drożności nosa : RHINOMETRIA AKUSTYCZNA, RHINOMANOMETRIA
  z próbami czynnościowymi drożności nosa
 • diagnostyka zapalenia śluzówki nosa : określenia poziomu tlenku azotu NoNO,
  cytologia nosa, wymazy z nosa
 • TK zatok

 

Pokrzywka i obrzęk Quinckego

 • diagnostyka uczuleń na alergeny wziewne i pokarmowe w postaci testów skórnych
  i badań swoistych ige z krwi
 • diagnostyka nietolerancji aspiryny (1/3 przyczyn przewlekłej pokrzywki)
 • wykonywanie testów w diagnostyce pokrzywki : test potarcia, test z kostką lodu,
  test uciskowy, test wysiłkowy, test z autologiczna surowica pacjenta
 • leczenie idiopatycznej pokrzywki przewlekłej lekiem biologicznym xolair

 

Egzema - kontaktowe alergiczne zapalenie skóry

Wykonuje testy kontaktowe na liczne substancje uczulające ( hapteny )
w ramach testów płatkowych na :

 • zestaw testów w ramach tzw zestawu europejskiego (30 substancji)
 • zestaw testów w ramach tzw zestawu rozszerzonego (49 substancji)
 • zestaw na metale
 • zestaw na akrylany
 • zestaw leki, antybiotyki
 • zestaw kosmetyki
 • zestaw steroidy

 

Alergia na owady

 • kompleksowa diagnostyka alergii na jady osy, pszczoły szerszenia
  (testy sródskórne, testy z krwi)
 • kwalifikacja do leczenia odczulającego

 

Alergia na leki: antybiotyki, leki przeciwbóloe i przeciwzapalne,
leki do znieczulenia miejscowego i ogólne
go:

 • testy śródskórne
 • panele swoistych IgE
 • testy płatkowe
 • próby prowokacyjne

 

Alergie i nietolerancje pokarmowe:

 • testy Prick by Prick z naturalnych pokarmów
 • testy Prick z alergenów komercyjnyhc
 • tesy płatkowe
 • testy z krwi – swoiste IgE na liczne alergeny pokarmowe
  - szczególnie mleka
 • tesy na nietolerancje laktozy
 • tesy na nietolerancje fruktozy

 

Diagnostyka i leczenie: chrapania, bezdechów, bezsenności:

 • wykonywanie pełnego badania polisomnograficznego
 • wykonywanie badań poligraficznych ograniczonych tylko do oceny
  przepłwu powietrza w drogach oddechowych.
 • kwalifikacja do leczenie chrapania metoda celon
 • kwalifokacja do leczenia bezdechów aparatami cpap lub autopap
 • monitorowanie leczenia zaburzen oddychania w czasie snu

 

Schorzeń internistycznych

W OPARCIU O STWORZONĄ BAZĘ DIAGNOSTYCZNĄ PRZEPROWADZAM:       

 

BADANIA W KIERUNKU ALERGII (UCZULEŃ)

Nazwa badania

 • prick test na alergeny wziewne dla dorosłych
 • prick test na alergeny wziewne dla dzieci
 • prick test na alergeny pokarmowe zestaw komercyjny
 • prick test na alergeny pokarmowe – testy natywne
  (z naturalnych pokarmów)
 • testy płatkowe na alergeny wziewne – patch test
 • testy płatkowe na alergeny kontaktowe zestaw europejski
 • testy płatkowe- leki
 • testy płatkowe- kosmetyki
 • testy płatkowe- zestaw fryzjerski
 • testy płatkowe – steroidy
 • testy płatkowe - antybiotyki
 • panel swoistych IgE: zestaw 20 alergenów wziewnych
 • panel swoistych IgE: zestaw dziecięcy 10 alergenów
  wziewnych i 10 alergenów pokarmowych
 • panel swoistych IgE : zestaw 20 alergenów pokarmowych
 • panel swoistych IgE : zestaw 20 alergenów pokarmowych
 • panel swoistych IgE : specjalistyczny zestaw 20 alergenów
  w kierunku uczuleń na brzozę i reakcji krzyżowych
  z alergenami brzozy

 

BADANIA W KIERUNKU UCZULEŃ NA JADY  OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH

Nazwa badania

 • prick test na jad pszczoły i osy
 • testy śródskórne na jad osy i pszczoły
 • panel swoistych IgE na uczulenia owadów
 • kwalifikacja do leczenia odczulającego
  (obejmuje testy skórne, z krwi i konsultacje)

 

 

BADANIA CZYNNOŚCIOWEGO UKŁADU ODDECHOWEGO
DIAGNOSTYKA ASTMY, POCHP I KASZLU

Nazwa  badania

 • spirometria
 • próba rozkurczowa
 • próba prowokacyjna z metacholiną
 • próba wysiłkowa monitorowana spirometrią
 • test prowokacyjny donosowy z aspiryną
 • pomiar tlenku azotu w drogach oddechowych
 • pomiar tlenku azotu w nosie
 • pomiar tlenku azotu w nosie i w drogach oddechowych

 

TESTY DIAGNOSTYCZNE W POKRZYWKACH

Nazwa badania

 • ocena dermografizmu
 • test z kostka lodu
 • próba uciskowa
 • test śródskórny z autologiczną surowicą
 • próba wysiłkowa

 

BADANIA DROŻNOŚCI NOSA

Nazwa badania

 • rhinomanometria przednia lub tylna
 • rhinometria akustyczna
 • rhinometria-próba obkurczenia śluzówki nosa
 • ocena tlenku azotu w nosie
 • próba prowokacyjna z alergenem donosowym
 • próba prowokacyjna z aspiryną

 

DIAGNOSTYKA CHRAPANIA, BADANIE ZABURZEŃ ODDYCHANIA
W CZASIE SNU, DIAGNOSTYKA BEZDECHÓW I KWALIFIKACJE
DO ICH LECZENIA

Nazwa badania

 • badanie zaburzeń oddychania w czasie snu w oddziale
 • badanie zaburzeń oddychania w czasie snu w domu pacjenta
 • ocena 7 dniowa zaburzeń oddychania w nocy w czasie leczenia
  aparatem auto cPAP (dobór aparatu do leczenia bezdechu)
 • leczenie chrapania metodą termoablacji

 

W RAMACH KONSULTACJI PRZEPROWADZAM NASTEPUJĄCE PROGRAMY DIAGNOSTYCZNE:  

 

NAZWA PROGRAMU

 • diagnostyka astmy u dorosłych
 • diagnostyka astmy u dzieci
 • diagnostyka alergii na jady i kwalifikacja do leczenia odczulajacego
 • leczenie odczulajace  na jady faza wstępna – inicjująca
  (w cenie szczepionka odczulająca)
 • leczenie odczulające na jady owadów-podtrzymując
 • diagnostyka przewlekłego kataru
 • diagnostyka pokrzywki nieswoistej
 • diagnostyka pokrzywki fizykalnej
 • diagnostyka nietolerancji niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • diagnostyka kaszlu
 • diagnostyka alergii pokarmowej
 • diagnostyka uczeleń na leki znieczulające
 • diagnostyka i leczenie chrapania i bezdechu