Kwalifikacje

 

Dr n. med. Artur Kwaśniewski - Specjalista chorób wewnętrznych i alergolog                    

Doświadczenie kliniczne w diagnostyce i leczeniu schorzeń internistycznych
(15 lat Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala ZOZ Lubin)

Doświadczenie kliniczne w diagnostyce i leczeniu schorzeń alergicznych,
układu oddechowego a szczególnie:

  • astmy u dzieci i dorosłych
  • kaszlu
  • przewlekłego zapalenia zatok
  • pokrzywki
  • atopowego zapalenia skóry
  • alergii na leki
  • alergii na pokarmy
  • alergii na jady owadów
  • chrapanie, bezdechów
  • boreliozy

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE                                                       

1. Działalność zawodowa - szpitalna

Po ukończeniu Akademii Medycznej we Wrocławiu  od 1984 r. pracuję w ZOZ Lubin. Od 14 maja 1997 r. do chwili obecnej jestem ordynatorem Oddziału Alergologicznego i Chorób Wewnętrznych. W 1999 roku dokonałem częściowego sprofilowania oddziału, który z Oddziału Wewnętrznego stał się Oddziałem Alergologicznym i Chorób Wewnętrznych, prowadząc   pełną diagnostykę alergologiczną, bronchologiczną oraz diagnostykę i leczenie uczuleń na jady błonkoskrzydłe oraz  jako 2 ośrodek na Dolnym Śląsku zajął się diagnostyką i leczeniem zaburzeń oddychania w czasie snu. Oddziałem tym kierowałem do 30.06.2012.

Od 1.07.2010 kieruje Oddziałem Alergologicznym i Chorób Wewnętrznych CDT MEDICUS.

2. Praca w Polskim Towarzystwie Lekarskim

W PTL działam od 1989r. Przez kolejne 3 kadencje  pełniłem funkcję sekretarza Koła Lubińskiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. W 1991 byłem jednym z głównych organizatorów Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Ziemi Lubińskiej pełniąc do 2000 funkcję sekretarza tej organizacji. W ramach działalności PTL byłem Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego kolejnych regionalnych sympozjów naukowych, których łącznie zorganizowałem osiem.
Uwiecznieniem mojej działalności było przyznanie w roku 1998 Odznaki: ZASŁUŻONEMU – POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE.

W marcu 2003 r. ponownie zostałem wybrany w skład Zarządu OR PTL ZL otrzymując funkcję przewodniczącego Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Ziemi Lubińskiej, funkcję te pełnie do chwili obecnej.

Jako ordynator oddziału wraz z Oddziałem Regionalnym PTL Ziemi Lubińskiej zorganizowałem konferencje poświęcone interdyscyplinarnemu problemowi zatorowości płucnej: łącznie 3 konferencje : 15-16.03.2002, 19-20.03.2004r, oraz 3 konferencje poświęcone zaburzeniom oddychania w czasie snu , ostatnią 9-10 grudzień 2005r.

3. Działalność w Izbach Lekarskich

Jestem członkiem Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, wiceprzewodniczącym Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.

We wszystkich 5 kadencjach Izb Lekarskich byłem delegatem na Zjazd Okręgowy DIL. W I  i II kadencji byłem Przewodniczącym Koła Izby Lekarskiej ZOZ-Lubin. W pierwszych 4 kadencjach byłem delegatem na Zjazd Krajowy. W II, III i IV kadencji byłem członkiem Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, w III kadencji byłem członkiem Prezydium DRL i Przewodniczącym Delegatury Legnickiej DIL. Obecnie w trakcie V kadencji jestem wiceprzewodniczącym DIL.

4. Działalność naukowa

Począwszy od IV roku studiów ( w ramach indywidualnego toku studiów pod kierunkiem prof. dr hab. Maryli Krasnowskiej ) współpracowałem z Kliniką Chorób Wewnętrznych i Alergologii we Wrocławiu . Owocem tej współpracy jest obroniona praca doktorska pod tytułem :” Wpływ heparyny na przebieg zapalenia oskrzeli wywołanego dwutlenkiem siarki u szczurów ” i uzyskanie w dniu 21.06.1996r. tytułu doktora nauk medycznych oraz kilkanaście prac publikowanych w polskich czasopismach naukowych..

5. Towarzystwa naukowe

Jestem członkiem Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego i pracuję aktywnie w  Sekcji Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu Polskiego Towarzystwa Fizjopneumonologicznego. W czasie ostatniego Zjazdu PTF 5-8.09.2001 w Zabrzu  zostałem wybrany w skład Zarządy Sekcji. W ramach pracy w sekcji byłem Przewodniczącym Komitetów Organizacyjnych trzech ogólnopolskich konferencji :

1. I Ogólnopolskiej Konferencji "Zespół obturacyjnego bezdechu śródsennego"
     w Lubinie 18-20.11.1999.

2. II Ogólnopolskiej Konferencji "Zaburzenia  oddychania w czasie snu"
     w Legnicy 14-16.1.2003.

3. III Ogólnopolska Konferencja "Zaburzenia oddychania w czasie snu"
    Postepy w leczeniu schorzeń układu oddechowego i krążenia. 9–10.12.2005

4. I Polsko- Niemieckiej Konferencji Postępy Pneumonologii w ramach
    European School of Respiratory Medicine Legnica 14 15.11.2002

5. Współorganizowałem II Niemiecko-Polskie sympozjum Postępy
    Pneumonologii 21-22.11.2003 w Gorlitz.


Przewodniczenie Komitetom Organizacyjnym i Naukowym kolejnych konferencji:

1. I Ogólnopolska Konferencja: Trombofilia – żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
     – zatorowość płucna: Profilaktyka i leczenie  15-16 marca 2002

2. II Ogólnopolska Konferencja - Trombofilia – żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
     – przewlekła niewydolność żylna: 19-20.03 2004.

3. III Ogólnopolska Konferencja – Zakrzepy-zatory: problem interdyscyplinarny 8.11. 2008.

6. Odznaczenia

1. Odznaka Honorowa: ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA nadana przez Ministra Zdrowia
    w dniu 11.08.2005 ; legitymacja nr: 728/2005

2. ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI  nadany 19.04.2002 r.; legitymacja nr : 49-2002-9

3. Medal im. Jana Mikulicza nadany przez Dolnośląską Izbę Lekarską

4. Medal Federalnej Niemieckiej Izby Lekarskiej.

5. Nagroda „ Złotego IgE” nadana 24 kwietnia przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne.